Zaklad Opiekunczo-Leczniczy
Home
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Częstochowie jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Jego misją jest pomoc przewlekle chorym, starszym kobietom w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości ich życia. Opieka obejmuje wszystkie ważne sfery życia: somatyczną, społeczną, psychiczną i duchową. Każda podopieczna wymaga indywidualnego podejścia. Personel podejmuje i koncentruje wszystkie swoje siły na pacjentce.
 
W tej chwili
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość